Dlaczego wentylacja grawitacyjna działa mniej wydajnie w lecie i jak poprawić jej skuteczność?

Podczas wysokich upałów często można odnieść wrażenie, że wentylacja nie działa prawidłowo, powietrze w domu lub mieszkaniu stoi i panuje mocny zaduch. Często zadajemy sobie pytanie dlaczego wentylacja nie działa w lecie? I jak poprawić wentylację pomieszczeń podczas wysokich temperatur?

Wydajność wentylacji grawitacyjnej zależy od warunków atmosferycznych, a konkretnie różnicy temperatur. Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje dzięki konwekcji – ruchowi powietrza spowodowanego różnicą ciśnienia i gęstości. Cieple powietrze ma mniejszą gęstość i unosi się ku górze, jest wypychane przez zimne powietrze i wyprowadzane za pomocą kanałów wentylacyjnych.

Kiedy różnica temperatur na zewnątrz i w środku pomieszczenia jest wysoka wentylacja działa prawidłowo i wydajnie. Gdy jednak różnica temperatur się zmniejsza – zmniejsza się także wydajność wentylacji grawitacyjnej. Jest to jedna z podstawowych wad wentylacji grawitacyjnej, jednakże chyba jedyna.

Jak usprawnić działanie wentylacji grawitacyjnej w lecie?

Z całą pewności należy upewnić się, że kanały i kratki wentylacyjne są drożne, ta zasada tyczy się każdej pory roku w aspekcie sprawnej wentylacji. Skuteczną metodą na usprawnienie wentylacji w lecie, gdy różnica temperatur nie występuje jest otwarcie okien – najlepiej na przestrzał tak, aby powstał przeciąg. Spowoduje to napływ powietrza z zewnątrz i skuteczną jego wymianę w pomieszczeniach. W upalne dni najlepiej wietrzyć wcześnie rano i późno wieczorem, gdy temperatura na zewnątrz spada.

Doraźnym sposobem na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu jest także użycie wiatraka. Co prawda nie schładza i nie oczyszcza on powietrza, natomiast pozwala na szybsze odprowadzanie wilgoci oraz powoduje mieszanie się powietrza. Tym samym zyskujemy odczucie chłodu i większy komfort.

Kolejnym elektronicznym sprzymierzeńcem w tym aspekcie jest domowy oczyszczacz powietrza. To urządzenie które filtruje powietrze usuwając z niego zanieczyszczenia. Sprawdzi się również w zimie, gdyż jest jednym ze skuteczniejszych metod walki ze smogiem. Niektóre domowe oczyszczacze powietrza posiadają także funkcję nawilżania i jonizacji.

Czy w wentylacji grawitacyjnej można stosować wentylatory wyciągowe?

Rozwiązaniem słabej wydajności wentylacji mogą okazać się wentylatory wyciągowe zasilane energią elektryczną. Montuje się je w miejsce kratki wentylacyjnej lub w kanale wentylacyjnym. Montowanie tego typu wentylatorów wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zabrania montowania wentylatorów w pomieszczeniach w których znajdują się:

  • urządzenia z otwartą komorą spalania zasilane gazem lub innym paliwem – podgrzewacze wody i kotły pobierające powietrze do spalania,
  • otwarte paleniska na paliwa stałe, gazowe lub płynne – np. kominki,
  • w kuchni wyposażonej w kuchenkę gazową nie można zamontować mechanicznego wyciągu powietrza, jeśli miałby on być podłączony do jedynego kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu. Wymagany jest drugi kanał usuwający powietrze grawitacyjnie,
  • wentylatorów mechanicznych nie można montować w zbiorczych przewodach wentylacji grawitacyjnej – budownictwo wielorodzinne – bloki, bliźniaki itp.