Powierzchnia czynna kratki drzwiowej – jakie normy powinien spełniać otwór w drzwiach?

Z racji dużej wilgotności oraz często niewielkiej powierzchni łazienki wymagana jest jej odpowiednia wentylacja. W małym pomieszczeniu para wodna gromadzi się bardzo szybko. Osiadając na ścianach i suficie może powodować zawilgocenie, co sprzyja rozwojowi szkodliwych grzybów i pleśni.

Wentylacja w łazience odbywa się poprzez kanał wywiewny i kratkę wentylacyjną umieszczoną w drzwiach. Brak lub nieprawidłowe działanie jednego z tych elementów zaburza prawidłową cyrkulację powietrza. Dlatego podczas np. wymiany drzwi łazienkowych należy wybierać takie, które posiadają odpowiednie otwory o minimalnej powierzchni czynnej min. 220 cm2. Drzwi z podcięciem u dołu lub z kilkoma otworami, o powierzchni mniejszej niż 0,022m2, nie będą spełniać tej normy. Często spotykane w marketach budowlanych drzwi z tulejami wentylacyjnymi w większości przypadków nie spełniają norm. Aby osiągnąć odpowiednią powierzchnię czynną, otworów w drzwiach musiało by być minimum 5 o średnicy co najmniej 7,5cm.

ventilation window lattice on wooden door indoors

Wielkość otworu sankcjonowana jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i brzmi:
§ 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

Kratka drzwiowa, a kontrola kominiarska.

Podczas corocznych przeglądów wentylacji sprawdzane są również otwory w drzwiach łazienkowych – w przypadku nieodpowiedniego wymiaru otworu spółdzielnia mieszkaniowa lub administracja budynku może wezwać do dostosowania drzwi do obowiązujących norm. W takim przypadku należy wymienić drzwi lub wyciąć odpowiedni otwór, który następnie można zamaskować kratkami drzwiowymi.

Należy pamiętać, że im wentylacja w naszym mieszkaniu działa wydajniej tym zdrowszym powietrzem oddychamy na co dzień. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć zaleceń dotyczących rozmiarów i rozmieszczenia kratek wentylacyjnych. Kratki łazienkowe wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają niebanalny wygląd, trwałość, a także efektowny wygląd.