Polityka prywatności sklepu Kratkimetalowe.pl

Dbając o prawa naszych Klientów, zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę powierzanych nam danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego www.kratkimetalowe.pl i poszczególnych jego funkcjonalności. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach sklepu, a także w związku z nim.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem sklepu www.kratkimetalowe.pl lub w związku z nim jest:: Agnieszka Frączek, prowadząca działalność gospodarczą jako firma WENAWENT Agnieszka Frączek, z siedzibą pod adresem ul. Owocowa 17, 55-002 Łany, NIP 8992200828, REGON 021753849 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe Administratora:

email: sklep@kratkimetalowe.pl

telefon: 605 455 352

adres korespondencyjny: ul. Owocowa 17, 55-002 Łany

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)

Zbieramy i przetwarzamy takie dane osobowe jak:

* imię i nazwisko;

* adres zamieszkania płatnika, adres dostawy;

* numer telefonu;

* adres e-mail;

* numer rachunku bankowego.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. W naszym sklepie, a także w związku z nim, mają zastosowanie:

1. rejestracja w sklepie

Twoje dane osobowe, podane dla potrzeb rejestracji w sklepie www.kratkimetalowe.pl, przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji konta – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

2. inicjowanie kontaktu z nami

Kontaktując się z nami, dostępnymi kanałami (w szczególności: pocztą elektroniczną, formularzem on-line: kontaktowym / zapytania o produkt / wyceny) dobrowolnie przekazujesz nam swoje niektóre dane osobowe np. adres e-mail, numer telefonu, adres, imię i nazwisko.

Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w zainicjowanym kontakcie, przetwarzamy wyłącznie w celu obsługi Twojego kontaktu (prowadzenia korespondencji lub kontaktu telefonicznego), w celach związanych z jak najlepszym przygotowaniem/dopasowaniem oferty naszego sklepu do Twoich potrzeb oraz obsługą Twoich zapytań i zamówień). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. dokonanie zamówienia

Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu zamówienia on-line lub w wiadomości e-mail itp., przetwarzamy w celu realizacji transakcji sprzedaży. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, powiadomienia o statusie zamówienia, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca wraz z otrzymywaniem na podany adres mailowy statusu przesyłki, wystawienie dokumentów sprzedaży, rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystania z uprawnień z tytułu odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru, gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. obowiązki podatkowe

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. interes prawnie uzasadniony

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w szczególności:

* dochodzenie ewentualnych roszczeń, windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

* zbieranie opinii użytkowników sklepu, dotyczących danego produktu lub naszej obsługi, co pozwala nam polepszać naszą ofertę zgodnie z sugestiami użytkowników;

* zbieranie danych w celach statystycznych oraz analitycznych, co pozwala nam na optymalizację naszego sklepu

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy sprzedaży lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, wspierającym nas w wprowadzeniu działalności, czyli takim, które zapewniają:

* usługi płatnicze,

* usługi logistyczne,

* usługi hostingowe (udostępniają miejsce na serwerach),

* usługi pozycjonowania

* infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu oraz jego widoczności w wyszukiwarkach internetowych

* obsługę prawną, podatkową itp.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu mamy obowiązek przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom.

TWOJE PRAWA w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

* dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

* żądania ograniczenia ich przetwarzania,

* przeniesienia do innego administratora danych,

* niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

* wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Sklep posługuje się również plikami cookies. Pliki te są zapisywane i przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i mogą być odczytywane przez oprogramowanie naszego sklepu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Musisz mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym sklepie ciasteczka mogą być wykorzystywane w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji oraz dostarczenia nam danych statystycznych o aktywności użytkownika naszego sklepu, co pozwala nam rozwijać jego funkcjonalność. W szczególności: ostatnio oglądane produkty, liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

LOGI SERWERA

Sklep może realizować funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich niektórych zachowaniach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi. Zapisowi mogą podlegać informacje o parametrach połączenia: oznaczenie czasu, adres IP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Twojej prywatności, w szczególności danych osobowych możesz zgłaszać na adres sklep@kratkimetalowe.pl bądź telefonicznie pod numerem 605455352.