Wady i zalety wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Wentylacja grawitacyjna jest aktualnie najczęściej stosowana w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Jej główną przewagą nad wentylacją mechaniczną są niższe koszty inwestycyjne i prostota wykonania. Wentylacja mechaniczna ma jednak dużo zalet, a dzięki rekuperacji umożliwia wydajniejsze ogrzewanie budynku.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie naturalnych zjawisk fizycznych – różnicy temperatury lub ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zastosowanie tego typu wentylacji nie wymaga stosowania dodatkowych mechanizmów umożliwiających wymianę powietrza. Świeże powietrze dostaje się do budynku przez nawiewniki – np. lufciki okienne, a ciepło „zużyte” wydostaje się na zewnątrz przez umieszczone u góry (możliwie jak najbliżej sufitu) kratki wentylacyjne.

Wymiana powietrza na zasadzie różnicy temperatur jest bardzo wydajna w zimniejszych porach roku, gdy amplituda temperatury jest wysoka. Jednak bywa mało skuteczne latem, gdy różnica temperatur jest znikoma, przez co ruch powietrza staje się niezauważalny.

Do zalet wentylacji grawitacyjnej możemy z pewnością zaliczyć niskie koszty i łatwość wykonania, a także brak kosztów związanych z eksploatacją. Wadą tego rozwiązania jest natomiast utrata ciepła w zimie, mała skuteczność w lecie, a także brak możliwości regulacji wydajności wymiany powietrza.

Wentylacja mechaniczna

Przepływ powietrza w wentylacji mechanicznej odbywa się dzięki elektrycznym wentylatorom wywiewnym (w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej) lub dzięki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna). Szczególnie to drugie rozwiązanie ma szereg zalet związanych z możliwością rekuperacji ciepła, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku, nawet o 20%. Rozwiązania tego typu są powszechnie stosowane w domach pasywnych. Dzięki starannemu ociepleniu i uszczelnieniu oraz przystosowaniu do pozyskiwania energii słonecznej, domy tego typu nie muszą być wyposażane w instalacje c.o.

Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość ciągłego przepływu powietrza niezależnie od warunków pogodowych, możliwość odzysku ciepła i kontrola nad przepływem. Jednak głównymi wadami tego rozwiązania są koszty eksploatacji (wentylacja podczas działania pobiera prąd), a także konieczność konserwacji i ewentualnej obsługi serwisowej.

Jaką wentylacje wybrać?

Wybór wentylacji jest kwestią preferencji posiadacza domu, jednak jej rodzaj musi być uwzględniony już na etapie projektowania inwestycji. Wentylacja grawitacyjna jest łatwa w zaprojektowaniu i wykonaniu, a jej obsługa nie wymaga ingerencji. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna stosowana w domach pasywnych to z pewnością rozwiązanie które w przyszłości będzie stosowane coraz częściej. Pomimo kosztów eksploatacji, możliwość odzysku ciepła i ekologiczność rozwiązania zdecydowanie górują nad tradycyjną wentylacją.